شهر مطلب

یک فكر بكر در مترو 

 

یک فكر بكر در مترو


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی طایی | لينک ثابت | موضوع: داستان اجتماعی |

خدا به دنبال دست ياری گر است 

 

خدا به دنبال دست ياری گر است


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی طایی | لينک ثابت | موضوع: داستان آموزنده |

سرباز راننده و درد گلو 

 

سرباز راننده و درد گلو


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی طایی | لينک ثابت | موضوع: داستان کوتاه |

مرد فقير و مرد هيزم فروش 

 

مرد فقير و مرد هيزم فروش


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی طایی | لينک ثابت | موضوع: داستان کوتاه |

ديوانه هستم احمق نيستم 

 

ديوانه هستم احمق نيستم


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی طایی | لينک ثابت | موضوع: داستان کوتاه |

شتر دیدی ، ندیدی 

 

شتر دیدی ، ندیدی


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی طایی | لينک ثابت | موضوع: داستان مثل ها |

بلند پرواز باش 

 

بلند پرواز باش


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی طایی | لينک ثابت | موضوع: داستان آموزنده |

پاداش عمل نيک خالصانه 

 

پاداش عمل نيک خالصانه


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی طایی | لينک ثابت | موضوع: داستان کوتاه |

تصاویر اولین ها در ایران زنان و مردان 

 

تصاویر اولین ها در ایران زنان و مردان


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی طایی | لينک ثابت | موضوع: مطالب تصویری |

ریزه کاری‌های اولین روزهای تاهل  

 

ریزه کاری‌های اولین روزهای تاهل 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی طایی | لينک ثابت | موضوع: مطالب روانشناسی |

اندر حكايت زبان پارسی ما ايرانيان 

 

اندر حكايت زبان پارسی ما ايرانيان


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی طایی | لينک ثابت | موضوع: مطالب آموزنده |

علی دایی در کنار این خانم هنرپيشه در مراسم افتتاح گالری 

 

علی دایی در کنار این خانم هنرپيشه


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی طایی | لينک ثابت | موضوع: مطالب خبـــــری روز |

نقاشی‌ های شگفت انگیز با کاغذ رنگی 

 

نقاشی‌ های شگفت انگیز با کاغذ رنگی


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی طایی | لينک ثابت | موضوع: مطالب تصویری |

زنی که ستاره هالیوود را با گدا اشتباه گرفت 

 

زنی که ستاره هالیوود را با گدا اشتباه گرفت


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی طایی | لينک ثابت | موضوع: مطالب خبـــــری روز |

نقاشی های شگفت انگیز هنرمند فرانسوی روی آسمان 

 

نقاشی های شگفت انگیز هنرمند فرانسوی روی آسمان


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی طایی | لينک ثابت | موضوع: مطالب تصویری |