شهر مطلب

من و گرز و میدان افراسیاب 

 

من و گرز و میدان افراسیاب


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی طایی | لينک ثابت | موضوع: داستان مثل ها |

می آیند و می روند و با کسی کاری ندارند 

 

می آیند و می روند و با کسی کاری ندارند


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی طایی | لينک ثابت | موضوع: داستان مثل ها |

ميرزا ميرزا رفتن 

 

ميرزا ميرزا رفتن


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی طایی | لينک ثابت | موضوع: داستان مثل ها |

نانش بده ، نامش مپرس 

 

نانش بده ، نامش مپرس


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی طایی | لينک ثابت | موضوع: داستان مثل ها |

ناز شست 

 

ناز شست


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی طایی | لينک ثابت | موضوع: داستان مثل ها |

اين زن آلت مرد متجاوز را با دندان جدا كرد 

 

اين زن آلت مرد متجاوز را با دندان جدا كرد


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی طایی | لينک ثابت | موضوع: حوادث خارجی |

آیا عزرايیل در هنگام قبض روح به انسان مهلت می دهد 

 

آیا عزرايیل در هنگام قبض روح به انسان مهلت می دهد


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی طایی | لينک ثابت | موضوع: مطالب عرفانی و مذهبی |

ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺍﺯ ﻋﺮﻭﺳﯽ  

 

ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺍﺯ ﻋﺮﻭﺳﯽ 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی طایی | لينک ثابت | موضوع: مطالب طنز |

استراس‌کان: از روسپی بودن زنان در مجالس اطلاعی نداشتم  

 

از روسپی بودن زنان در مجالس اطلاعی نداشتم


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی طایی | لينک ثابت | موضوع: مطالب خبـــــری روز |

واکنش ها به مرگ کیلا مولر، امدادگر اسیر داعش  

 

واکنش ها به مرگ کیلا مولر، امدادگر اسیر داعش


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی طایی | لينک ثابت | موضوع: مطالب خبـــــری روز |

افتتاح مسجد اختصاصی زنان در لس آنجلس 

 

افتتاح مسجد اختصاصی زنان در لس آنجلس


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی طایی | لينک ثابت | موضوع: مطالب خبـــــری روز |

زنی كه با شوهر و دوست پسرش در یک خانه زندگی می کنند 

 

زنی كه با شوهر و دوست پسرش در یک خانه زندگی می کنند


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی طایی | لينک ثابت | موضوع: مطالب خبـــــری روز |

درخواست ازدواج دختر 28 ساله از محمود عباس! 

 

درخواست ازدواج دختر 28 ساله از محمود عباس


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی طایی | لينک ثابت | موضوع: مطالب خبـــــری روز |

پیرزنی که گوشش موسیقی دان است 

 

پیرزنی که گوشش موسیقی دان است


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی طایی | لينک ثابت | موضوع: مطالب خبـــــری روز |

آموختن زندگی از گرگ 

  

آموختن زندگی از  گرگ


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی طایی | لينک ثابت | موضوع: مطالب آموزنده |