شهر مطلب

آدمخوارها در شرکت کامپیوتری 

 

آدمخوارها در شرکت کامپیوتری


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی طایی | لينک ثابت | موضوع: داستان کوتاه |

کارمند تازه وارد و مدیر اجرایی 

 

کارمند تازه وارد و مدیر اجرایی


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی طایی | لينک ثابت | موضوع: داستان طنز |

جواب جالب مهندس به مدیر 

 

جواب جالب مهندس به مدیر


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی طایی | لينک ثابت | موضوع: داستان کوتاه |

اطلـاعات عمومی و آیا میدانید 

 

اطلـاعات عمومی و آیا میدانید


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی طایی | لينک ثابت | موضوع: دانستنی ها |

هر آنچه كه هستی بهترینش باش 

 

هر آنچه كه هستی بهترینش باش


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی طایی | لينک ثابت | موضوع: مطالب آموزنده |

حکایت اولین روزنامه نگار زن ایرانی 

 

حکایت اولین روزنامه نگار زن ایرانی


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی طایی | لينک ثابت | موضوع: داستان تاریخی |

پرسش خداوند از احساسات عزراییل 

 

پرسش خداوند از احساسات عزراییل


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی طایی | لينک ثابت | موضوع: داستان کوتاه |

مسایل کلی و مسایل جزیی 

 

مسایل کلی و مسایل جزیی


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی طایی | لينک ثابت | موضوع: داستان طنز |

عشق فقط به بیان کلمات نیست 

 

عشق فقط به بیان کلمات نیست


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی طایی | لينک ثابت | موضوع: داستان عاشقانه |

هفت اصل مهم بیل گیتس برای زندگی 

 

هفت اصل مهم بیل گیتس برای زندگی


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی طایی | لينک ثابت | موضوع: مطالب آموزنده |

خانم پرستار و بیمار سمج 

 

خانم پرستار و بیمار سمج


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی طایی | لينک ثابت | موضوع: داستان طنز |

مصاحبه سرکاری برای استخدام 

 

مصاحبه سرکاری برای استخدام


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی طایی | لينک ثابت | موضوع: مطالب طنز |

آموزش ضایع کردن دخترها در جمع 

 

آموزش ضایع کردن دخترها در جمع


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی طایی | لينک ثابت | موضوع: مطالب طنز |

شهید چمران و آقا رضا 

 

 شهید چمران و آقا رضا


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی طایی | لينک ثابت | موضوع: داستان آموزنده |

ماجرای شهادت شیخ عطار 

 

ماجرای شهادت شیخ عطار


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی طایی | لينک ثابت | موضوع: داستان تاریخی |